Diabły z Loudun 10.06.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada