Diabły z Loudun 11.07.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada