Diabły z Loudun 14.12.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada