Diabły z Loudun 16.01.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada