Diabły z Loudun 20.11.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada