Eugeniusz Oniegin 12.07.1949

Inscenizacja

Filharmonia Stołeczna, Scena przy Nowogrodzkiej