Eugeniusz Oniegin 17.02.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki