Eugeniusz Oniegin 20.03.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki