Eugeniusz Oniegin 24.09.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki