Eugeniusz Oniegin 27.12.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki