Eugeniusz Oniegin 30.01.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki