Goplana 31.05.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej