Halka 03.06.1953

Inscenizacja

premiera
Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej