Halka 11.09.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki