Halka 12.06.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki