Halka 13.03.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki