Halka 14.09.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki