Halka 19.06.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki