Halka 23.11.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki