Halka 24.11.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki