Halka 27.09.1959

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej