Halka 28.04.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki