Halka 28.12.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki