Halka 29.01.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki