Madame Butterfly 02.01.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki