Madame Butterfly 05.11.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki