Maria Olkisz

Maria
Olkisz
śpiewaczka - mezzosopran
 • Olkisz Maria (fotografia)

 • Olkisz Maria (fotografia)

  Wanda Bietkowska

 • „Diabły z Loudun” Krzysztof Penderecki 08-06-1975

 • „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jakub Ostałowski

 • „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 05-03-1986, 08-03-1986

  Jakub Ostałowski

 • „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 18-09-1988

  Jacek Giluń

 • Dama pikowa Piotr Czajkowski 29-11-1988

  Jacek Giluń

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jacek Giluń

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

 • „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 05-03-1986, 08-03-1986

  Jakub Ostałowski

 • „Diabły z Loudun” Krzysztof Penderecki 08-06-1975

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jacek Giluń

Multimedia

Zdjęcia

 • Olkisz Maria (fotografia)

 • Olkisz Maria (fotografia)

  Wanda Bietkowska

 • „Diabły z Loudun” Krzysztof Penderecki 08-06-1975

 • „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jakub Ostałowski

 • „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 05-03-1986, 08-03-1986

  Jakub Ostałowski

 • „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 18-09-1988

  Jacek Giluń

 • Dama pikowa Piotr Czajkowski 29-11-1988

  Jacek Giluń

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jacek Giluń

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

 • „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 05-03-1986, 08-03-1986

  Jakub Ostałowski

 • „Diabły z Loudun” Krzysztof Penderecki 08-06-1975

 • „Hrabina” Stanisław Moniuszko 26-06-1982

  Jacek Giluń

Druki teatralne

 • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

 • Afisz premierowy „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 29-12-1988, 30-12-1988, 7-01-1989

 • Wkładka premierowa – premiera III „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 7-01-1989

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 06-05-1990

 • Afisz premierowy

 • Wkładka obsadowa „Włoszka w Algierze” Gioachino Rossini 11-04-1986

 • Afisz obsadowy "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

 • Wkładka premierowa "Traviata" Giuseppe Verdi 22-02-1987

 • Wkładka Obsadowa "Traviata" Giuseppe Verdi 23-11-1999

 • Sztrajfa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 10-06-1998. 25-lecie pracy artystycznej Marii Olkisz

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 30-04-1988

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 25-09-1988

 • Afisz „Walkiria” Richard Wagner 25-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Hrabina” Stanisław Moniuszko 22-05-1988. 110 rocznica zgonu kompozytora

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 05-10-1982

 • Wkładka premierowa B „Salome” Richard Strauss 10-01-1993

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 24-09-1992

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 16-09-1993

 • Wkładka obsadowa „Manru” Ignacy Paderewski 26-09-1991

 • Wkładka obsadowa Premiera II „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 19-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 12-02-1989

 • Afisz „Walkiria” Richard Wagner 30-04-1988, 05-05-1988

 • Wkładka obsadowa. „Capuleti i Montecchi” Vincenzo Bellini 26-01-1991

 • Wkładka obsadowa.„Jawnuta” Stanisław Moniuszko 15-05-1991

 • Wkładka obsadowa „Kawaler srebrnej róży” Richard Strauss 02-03-1997

 • Wkładka obsadowa „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) Richard Wagner 05-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 04-02-1984

 • Wkładka obsadowa „Parsifal” Richard Wagner 24-10-1993

 • Wkładka Obsadowa "Gwiazda" Zygmunt Krauze 22.06.1985.

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 06-10-1988

 • Afisz premierowy. „Manru” Ignacy Paderewski 29-06-1991, 30-06-1991

 • Afisz „Capuleti i Montecchi” Vincenzo Bellini 26-01-1991

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 24-06-1990

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982 – Wznowienie

 • Wkładka obsadowa „Parsifal” Richard Wagner 28-03-1993

 • Afisz Richard Wagner „Pierścień Nibelunga” (Der Ring Des Nibelungen), „Złoto Renu” (Das Rheingold) - 14-03-1989, „Walkiria” (Die Walküre) - 15-03-1989, „Zygfryd” (Siegfried) - 17-03-1989, „Zmierzch bogów” (Götterdämmerung) - 19-03-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 04-05-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-11-1990

 • Afisz – Wznowienie „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982.

 • Afisz premierowy „Parsifal” Richard Wagner 26-03-1993, 28-03-1993, 30-03-1993

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 22-06-1990

 • Afisz premierowy „Holender Tułacz” Richard Wagner 12-04-1981

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 11-09-1982

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 19-12-1982

 • Afisz „Holender Tułacz” Richard Wagner 27-11-1983, 03-12-1983 - W hołdzie Richardowi Wagnerowi 1883-1983

 • Afisz „Hrabina” Stanisław Moniuszko 20-12-1986 Wznowienie

 • Program - „Edyp” George Enescu 28-05-1978

 • Afisz. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 08-06-1975, 10-06-1975

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Wkładka premierowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • Wkładka obsadowa „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

 • Wkładka obsadowa. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 10-06-1975

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 25-03-2000

 • Afisz premierowy „Grek Zorba” Mikis Theodorakis 1991-10-19

 • Afisz „Walkiria” Richard Wagner 12-11-1999, 14-11-1999, 17-12-1999. Wznowienie w hołdzie Augustowi Everdingowi

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 28-06-1992

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 14-11-1997

 • Wkładka obsadowa „Nabucco” Giuseppe Verdi 5-03-1998

 • Afisz premierowy „Nabucco” Giuseppe Verdi 26-06-1992

 • Wkładka obsadowa. „Bal Maskowy” Giuseppe Verdi 10-06-1998. 25-lecie pracy artystycznej Marii Olkisz

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 17-12-1999

 • Wkładka obsadowa „Walkiria” Richard Wagner 12-11-1999, 14-11-1999

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki