Pan Twardowski 08.02.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada