Pan Twardowski 09.04.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada