Pan Twardowski 14.09.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada