Pan Twardowski 15.10.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada