Pan Twardowski 22.04.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada