Pan Twardowski 25.12.1965

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada