Pan Twardowski 31.03.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada