Paria 08.01.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki