Rigoletto 14.11.1982

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki