Rigoletto 25.01.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej