Sprzedana narzeczona 16.05.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki