Straszny dwór 02.06.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki