Straszny dwór 04.11.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki