Straszny dwór 06.05.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki