Straszny dwór 08.02.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki