Straszny dwór 09.07.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej