Straszny dwór 11.08.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki