Straszny dwór 12.09.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki