Straszny dwór 14.07.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki