Straszny dwór 14.09.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki