Straszny dwór 14.10.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki