Straszny dwór 17.11.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki