Straszny dwór 19.10.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki